2551305481 info.kipseli@gmail.com

Λεωφόρος Δημοκρατίας 288 - 2ος Όροφος

Οι Στόχοι μας

Οι στόχοι της “ΚΥΨΕΛΗ” θα εστιάζουν:

 1. Στην προτροπή των νέων ανθρώπων για την συμμετοχή τους στα κοινά, με την δημιουργία ευκαιριών για συλλογική δημιουργική δράση στους χώρους της τέχνης, του πολιτισμού, της τεχνολογίας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης κ.α.
 2. Στην οργανωμένη συμβολή για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των αστικών κέντρων (Αλεξανδρούπολη & Φέρες) και των οικισμών της περιοχής με την ίση μεταχείριση και προσφορά ευκαιριών.
 3. Στην ανάδειξη των σπουδαίων, πολιτιστικών, ιστορικών, τουριστικών και οικονομικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων του Δήμου.
 4. Στην ανάδειξη των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών, την στήριξη των υπαρχόντων καθώς και την δημιουργία νέων κοινωνικών δομών με στόχο την ανακούφιση και την φροντίδα των ευπαθών ομάδων.
 5. Στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας για την αποφυγή άσκοπων διαρροών κεφαλαίων εκτός της τοπικής αγοράς.
 6. Στον σεβασμό, την αξιοποίηση και την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος, δηλαδή στα τοπικά τεχνοκρατικά στελέχη, νέους επιστήμονες και επιστήμονες με γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία, ώστε να αξιοποιούν ευκαιρίες και να ριζώνουν στον τόπο μας.
 7. Στην αξιοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεργασιών (σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), με φορείς, οργανισμούς και γενικότερα  θεσμούς του ιδίου ή συναφούς ενδιαφέροντος όπως, Πολιτιστικοί, Αθλητικοί, Επιστημονικοί και Κοινωνικοί σύλλογοι, Συνδικαλιστικά Σωματεία, Επαγγελματικές Ενώσεις, Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο, Επιμελητήριο, Εργατικό κέντρο,  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α.
 8. Στη σύναψη με τους ενδιαφερόμενους φορείς πρωτοκόλλων συνεργασίας, με προσδιορισμένα αντικείμενα, στοχεύσεις και περιεχόμενο.
 9. Στη δημιουργία και τον συντονισμό θεματικών ομάδων εργασίας και επιτροπών από τα μέλη, με στόχο την περαιτέρω δικτύωση με συναφείς συλλογικές προσπάθειες και με την τοπική κοινωνία των πολιτών. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας θα συγκροτούνται με απόφαση των διαχειριστών, όπου και θα αποφασίζεται το αντικείμενο δράσης τους.
 10. Στην συμβουλευτική συμβολή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης, κυρίως των νέων και η κατάθεση προτάσεων για την δημιουργία καινοτόμων πρωτοβουλιών και νέων επιχειρηματικών δράσεων.
 11. Στην ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 12. Στην έγκυρη πληροφόρηση για τις προθέσεις και τις αποφάσεις της εκάστοτε Δημοτικής αρχής, την επικρότηση των ορθών επιλογών της, την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής σε αυτές, την αυστηρή δημόσια κριτική των λανθασμένων ενεργειών που βλάπτουν το συμφέρον των δημοτών, με στόχο τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των αυτοδιοικητικών υποθέσεων της περιοχής.
 13. Στην μεθοδική, τακτική και συστηματοποιημένη προώθηση της διαβούλευσης στα μείζονα θέματα που αφορούν στον Δήμο και την ανάπτυξη του.
 14. Στη διοργάνωση και καθοδήγηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 15. Στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
 16. Στη δημιουργία ηλεκτρονικών ή έντυπων δημοσιευμάτων για τη διάδοση και την προβολή των θέσεων και απόψεων του σωματείου.
 17. Στη προώθηση και αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής Τεχνολογίας, της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και του Διαδικτύου.
 18. Στην προώθηση και κινητοποίηση δράσεων διαμαρτυρίας και παραστάσεων προς κάθε αρμόδιο πολιτικό φορέα της τοπικής και κεντρικής διακυβέρνησης, κόμμα, οργανισμό, επιχείρηση, σύλλογο και η ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των ΜΜΕ για τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής.
 19. Στην αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας καθώς και των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα στηρίζουν τις δραστηριότητες του σωματείου.
 20. Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών, αλληλεγγύης και φροντίδας μεταξύ των πολιτών και την πάταξη φαινομένων και πρακτικών που ενθαρρύνουν τον κοινωνικό διχασμό.
 21. Στη προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
 22. Στη διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων για θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και ψυχαγωγικών καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 23. Στην ανάπτυξη κουλτούρας για την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας.
 24. Στην δραστηριοποίηση φορέων και πολιτών για την ανάπτυξη της γαλάζιας και της πράσινης οικονομίας.
 25. Στην υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού και της αγροτικής οικονομίας.
 26. Στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 27. Στη προστασία και την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας, των γυναικών και των παιδιών από κάθε μορφής παραβατικότητα.
 28. Στην προσβασιμότητα για όλους και ιδιαίτερα για τα ΑμεΑ και τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.
 29. Στη προώθηση της φιλοζωίας ως κορυφαίο δείγμα πολιτισμού που διακρίνει μια τοπική κοινωνία.
 30. Στην κατοχύρωση της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών είτε ατομικά είτε συλλογικά.
 31. Στην πάταξη κάθε μορφής ρατσισμού.
 32. Στον διαρκή αγώνα κατά της δημιουργίας χρυσωρυχείων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης καθώς και κάθε άλλης δράσης που βλάπτει το περιβάλλον στον τόπο μας.
 33. Στην υποστήριξη κάθε προσπάθειας που σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου αποβλέπει στην πρόοδο, ανάπτυξη και προβολή της Δήμου Αλεξανδρούπολης και των κατοίκων της.